Chính sách bảo mật thông tin cá nhân – AK Store
Giỏ hàng

AKdecal.com là website chuyên về dịch vụ thiết kế tem xe, wrap đổi màu xe; đồng thời chúng tôi cũng bán sản phẩm của mình trên website. Trong quá trình cung cấp dịch vụ và sản phẩm, chúng tôi nhận thấy rằng không phải khách hàng nào cũng muốn chia sẻ thông tin các nhân của mình. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi; cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi mua sắm trên trang web akdecal.com. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân qua trang web.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng trang web akdecal.com bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích: 

+ Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;

+ Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;

+ Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, bảo hành sản phẩm và phản hồi của bạn;

+ An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

+ Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

+Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.
Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực
hiện chủ yếu trên website akdecal.com bao gồm:
họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin
đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập
tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ
đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

+ Bạn tương tác với chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập
một số thông tin khi bạn tương tác trên website.

+ Từ những nguồn hợp pháp khác.
Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp
khác.

4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách
hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy
bỏ, xoá tài khoản. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của akdecal.com

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên
thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:
+ Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến
thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần
thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật
các thông tin cá nhân.

Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân
nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần
thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng,
chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:
+ Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ
không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn
và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy
cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn
ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách
hàng.

+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công
dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có
trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều
tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

+ Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có
thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân
của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá
nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc
thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui
lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi điện thoại đến hotline: +84-28-38456003
Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: akstudio@gmail.com

backtotop hover